Důležitá upozornění

TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI

se konají ve čtvrtek 21.9. od 16.00 hod. ve vašich třídách. Prosíme, přijďte bez dětí. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Evidenční listy

Prosíme rodiče nově přijatých dětí o urychlené odevzdání pečlivě vyplněných evidenčních listů. V kolonce „Vyjádření lékaře“ nemusí být razítko lékaře, ale všechny kolonky je zde  třeba také vyplnit. Děkujeme.