Důležitá upozornění

ELETRONICKÝ PŘEDZÁPIS - PŘIHLÁŠKA


Vážení rodiče,
k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám velmi usnadní a zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/msnova a předzapište se do naší MŠ. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout. V den řádného zápisu přijďte s vytisknutou a lékařem potvrzenou žádostí, rodným listem dítěte a Vaším průkazem totožnosti. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh  zápisu komfortnější.

INFORMACE - ZÁPIS DO MŠ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří do obou budov naší MŠ  se koná 21. dubna,  VÍCE ZDE.

Zápis do MŠ proběhne 2. a 3. května, VÍCE ZDE.

KRITÉRIA K PŘIJETÍ ZDE

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V SRPNU 2018 bude provoz MŠ omezen na jednu třídu (25 dětí). Přednostně budou přijaty děti obou zaměstnaných rodičů.
V případě nutnosti umístění dítěte v MŠ v průběhu SRPNA je nutné kontaktovat ředitelku školy e-mailem msnova@mnisek.cz nebo z kontaktního formuláře webu školy nejpozději do konce května 2018.

V ČERVENCI 2018 je MŠ Nová uzavřena, provoz zajišťuje MŠ 9. května. V případě potřeby se obraťte na ředitelku MŠ 9. května, tel. 318 592 207, 731 461 119.

Děkujeme společnosti MM REALITY za sponzorský dar

v podobě krásných reflexních vestiček pro děti dvou tříd naší školy.

VÍCE ZDE

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Podpora škol – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, prevenci logopedických vad a komunikačních schopností u dětí, osobnostně sociální rozvoj našich pedagogů prostřednictvím supervize, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.   Více zde.