Projekt – Škola před školou

Projekt – Škola před školou

10.3.2014 byl po dohodě s rodiči zahájen pětitýdenní projekt pro předškoláky „Škola před školou“.
Pracovní listy určené k nácviku a zlepšení paměti, pozornosti, sluchového a zrakového vnímání, vyjadřování, psaní a počítání, byly rozděleny na práci v MŠ a doma.
Rodiče tak měli možnost ještě před nástupem do ZŠ vyzkoušet si nejen určitou pravidelnost při vyzvedávání a plnění „úkolů“, ale částečně si i jiným způsobem prověřili schopnosti svých dětí. Společné snažení jsme ukončili setkáním s rodiči, kde jsme si předali zkušenosti a názory formou příjemného posezení.

Viz reakce rodičů:

Program-hra na školu
Nápad se mně i synovi líbil. Výborné bylo, že úkoly byly všestranně zaměřené. Bohužel, z důvodu nemoci, kdy z pěti týdnů Adam čtyři chyběl, tak bylo velmi těžké vše dohonit v daném termínu. Děkujeme Dobrušce a Ladě za energii, nápady a péči, kterou dětem věnují.
Tomanová Renata

Projekt Škola před školou se mi přišel jako moc dobrý nápad. Mohli jsme si vyzkoušet úkoly,
ke kterým bychom se jinak asi nedostali, zjistila jsem ke svému překvapení, že syn některé úlohy nezvládá a jiné, do kterých bych to neřekla, ho naopak bavily. Díky úkolům jsme se někdy nasmály a někdy zase naopak pěkně všichni vztekali.
Závěrečná schůzka s ostatními rodiči a učitelkami byla pro mě také obohacující, zejména poznámka, že pokud je rodič ve stresu, dítě na 75% vypíná mozek.
Moc Vám za Vaši snahu děkujeme. Když jsme minule jeli do Prahy autobusem vyprávěli jsme
si s klukama pohádku podle zadání: Jednu větu ty, jednu já.
Vojkůvková Kateřina

Dobrý den,
rádi bychom alespoň emailem zhodnotili projekt „Škola před školou“, který naše dcera Sára právě absolvovala.
Děkujeme školce Eden za výborný nápad vyzkoušet si alespoň náznakem, jak vypadají povinnosti školáka a jaký dopad to má na denní režim. Měli jsme asi štěstí, protože pro Sáru byl každodenní úkol jedna z nejpříjemnějších odoledních činností (i když párkrát už v pyžamu a „po večerce“ vybarvovala tečky). Na chytrých a přiměřených úkolech bylo znát, že jejich tvůrci přesně ví, co dělají. Doufáme, že úkoly v reálné škole budou aspoň z poloviny tak zábavné.
Artur a Ivana Holbovi

Po dobu 5.týdnů jsme každý den vypracovávali domácí úkol. Úkoly byly všestranně zaměřené. Některé Járu bavily více, některé méně. U některých mile překvapil a některé zase odhalily jeho slabé stránky. Projekt byl zajímavou zkušeností i pro nás, pro rodiče. Zkouškou našich pevných nervů, trpělivosti a tolerance. Za celou předškolní přípravu moc děkujeme.
Dominovi

Slovo ředitelky:

Děkuji paní učitelce Dobrušce a paní učitelce Ladě za uskutečněný projekt a inspiraci pro další třídy.
Tento ucelený program je k dispozici našim učitelkám ve školní knihovně. Některé části programu jsou založeny v portfóliích našich předškoláčků, které si s sebou ponesou do 1. tříd.
Obsahem těchto portfólií jsou grafomotorické a pracovní sady zaměřené na rozvoj percepce a dalších předškolních dovedností. Děti se tak mohou nejen pochlubit nové paní učitelce a kamarádům ukázkami své celoroční práce, ale také zavzpomínat na svoji školku.
Kvalitní předškolní příprava je velmi důležitá pro hladký vstup dítěte do základní školy, jeho úspěšný start a pozitivní naladění pro další školní docházku.
Nejdůležitějším prvkem projektu však bylo přímé zapojení rodičů do tohoto programu, společné setkání a sdílení postřehů a dojmů dětí, rodičů a učitelek.
Podstatné je také následné prezentování akce.
P.P.

Foto zde

0 odpovědí

Zanechte komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Žádný problém!

Napsat komentář