Jak jsme slavili Den Země

Třída Delfínů se v týdnu od 20. do 24. dubna věnovala oslavám mezinárodního dne Země. Povídali jsme si, co všechno nám naše planeta poskytuje k  životu. Děti moc dobře věděly, že potřebujeme vodu, vzduch, lesy, půdu, prostě celou živou i neživou přírodu. A z toho nám vyplynulo, proč musíme Zemi chránit. Diskutovali jsme o tom, jak se sami můžeme chovat ekologicky. Většina dětí má dobrý přehled o třídění odpadu, protože rodiče je k tomu vedou. Ví, proč musíme šetřit vodou, papírem, elektřinou a proč recyklovat většinu předmětů.
Vypracovávali jsme na toto téma pracovní listy. Děti např. vyhledávaly v lese předměty, které do něj nepatří nebo vybarvovaly předměty podle barvy kontejneru, do kterého podle třídění patří. Zahráli jsme si hry, při kterých jsme třídili odpad. Vyrobili jsme si legrační chobotnice z petlahví. Četli jsme si poučné příběhy z knížky Třídilka.
Týden jsme zakončili návštěvou firmy UVR, kde byl pro děti připraven dvouhodinový program. Nejdříve si povídaly o třídění odpadu, pracovaly s omalovánkami, počítačem a magnetickou tabulí. Poté si daly na hlavu ochranné helmy a vyrazily se podívat na drtičku plastu a do laboratoře na jednoduché pokusy. Nakonec shlédly pár krátkých videí o recyklaci a třídění.
Všichni jsme odcházeli spokojení a plní informací.

Fotografie zde

Andy

0 odpovědí

Zanechte komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Žádný problém!

Napsat komentář