Projekt MŠ Nová – osázení zahrady Eden

V sobotu 7. listopadu proběhla dlouze plánovaná společná akce školy – osázení zahrady detašovaného pracoviště Eden. Podařilo se nám zahradu osázet 14 stromy a 20 keři. Do projektu se zapojilo více než 50 rodičů obou školních budov a přátel školy. Ti si mohli sponzorsky „zakoupit“, zasadit a slavnostně označit „rodným listem“, ostatní přispěli na techniku a materiál. Podařilo se nám získat sponzorské dary v celkové výši 35 000,- Kč. Tato částka pokryla téměř veškeré náklady na realizaci.
Akce začala v 9 hodin, počasí nám přálo. Pan zahradník udělil potřebné instrukce a mohli jsme začít. Byla radost pozorovat, s jakou chutí se tátové, maminky, děti, babičky a dědové pustili do práce. Paní učitelky pro všechny připravily občerstvení v altánku, nechybělo ani opékání buřtíků. Protože se nás sešlo opravdu dost, práce šla od ruky a po 13. hodině bylo hotovo.

Celý projekt byl připravován už od května 2015, v červnu byl schválen Radou města. V říjnu jsme uspořádali schůzku s rodiči a přáteli školy, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Byla zde představena vizualizace projetu, prezentace vybraných dřevin, časový plán a koordinace prací. Prvotní myšlenka vzešla od Miluše Drmlové, maminky jednoho z dětí naší školy. Velký podíl na realizaci mají Ing. Jiřina Romová, která se jako zástupce městského úřadu zabývá ochranou přírody a krajiny. Měla významné slovo při výběru a umístění dřevin. Dále Mgr. Lucie Vorlová, konzultantka v oblasti péče o životní prostředí. Ta se postarala zejména o počítačovou vizualizaci projetu a prezentaci keřů a stromů. (Obě dámy jsou také maminkami dětí naší školy). V neposlední řadě patří do našeho realizačního týmu zahradník a člen místní Komise pro životní prostředí pan Vladimír Smetana, který nám pomáhal se zajištěním techniky, materiálu a dřevin a na všechny práce odborně dohlížel. Všichni tři věnovali projektu mnoho hodin svého volného času, za což jim patří velký dík.

Ráda bych poděkovala všem, kteří jste se na projektu jakkoliv podíleli. Vaše iniciativa mi dělala velkou radost a dodala chuť do další práce.
Za celý kolektiv MŠ Nová přeji čtenářům krásné vánoční svátky a klidný rok 2016.
Mgr. Petra Poučková, ředitelka školy.

0 odpovědí

Zanechte komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Žádný problém!

Napsat komentář