PERCEPČNĚ MOTORICKÁ PŘÍPRAVKA – PŘEDŠKOLÁCI (Parník + Eden)

Termín konání: V JEDNÁNÍ

Lektor: Mgr. Ivana Vlková
Přípravka je zaměřena na získání hrubo a jemnomotorických dovedností, na osvojení správných návyků při psaní, podpora špetkového úchopu a plynulosti pohybů jednotlivých znaků (čáry,kruhy,oblouky,vlnky,elipsy….), procvičování prostorové orientace a vizuomotoriky (propojení ruky a oka), na rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, rozlišování, paměti a pozornosti, analýzy, syntézy, pravolevé orientace a předmatematických představ za přístupu metody NTC Learning, kterou jsem absolvovala.
Výstupem přípravky je  „vysvědčení“, z něhož se dozvíte současnou úroveň zmíněných dovedností a schopností u vašeho dítěte a návodné možnosti, jak tyto schopnosti zlepšit a posílit.