Kroužky v MŠ začínají v říjnu a končí v květnu. Informace podávají p. učitelky V DRUHÉ POLOVINĚ ZÁŘÍ.

PERCEPČNĚ MOTORICKÁ PŘÍPRAVKA – PŘEDŠKOLÁCI (Parník + Eden)

ZAČÍNÁME 1. ŘÍJNA V PARNÍKU – PŘIPRAVTE DĚTEM POMŮCKY – INFO NA NÁSTĚNKÁCH:)
Lektor: Mgr. Ivana Vlková
Přípravka je zaměřena na získání hrubo a jemnomotorických dovedností, na osvojení správných návyků při psaní, podpora špetkového úchopu a plynulosti pohybů jednotlivých znaků (čáry,kruhy,oblouky,vlnky,elipsy….), procvičování prostorové orientace a vizuomotoriky (propojení ruky a oka), na rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, rozlišování, paměti a pozornosti, analýzy, syntézy, pravolevé orientace a předmatematických představ za přístupu metody NTC Learning, kterou jsem absolvovala.
Výstupem přípravky je lednové „vysvědčení“, z něhož se dozvíte současnou úroveň zmíněných dovedností a schopností u vašeho dítěte a návodné možnosti, jak tyto schopnosti zlepšit a posílit.

Kapacita: 13 dětí
Termín konání:
Parník: Každý čtvrtek od 14.00 do 14.45 hod. Eden: Každé úterý 15.00 – 15.45 hod.

PLAVECKÝ A PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK V HOŘOVICÍCH (Parník+Eden)                                                                                                                     
Cílem kurzu je hravou formou vybudovat u dětí kladný vztah k vodě a naučit je základům předplaveckých a plaveckých dovedností dle jejich aktuálních schopností v průběhu 10 lekcí.
Záloha (lekce plus doprava): 1700,- Kč
Kapacita: 50 dětí (KAŽDÁ TŘÍDA 10 DĚTÍ, STARŠÍ MAJÍ PŘEDNOST) 
Termín konání: V JEDNÁNÍ – BUDE UPŘESNĚNO