Kroužky v MŠ začínají v říjnu a končí v květnu. Veškeré informace budou podávat p. učitelky V DRUHÉ POLOVINĚ ZÁŘÍ.

PLAVECKÝ A PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK V PŘÍBRAMI (Parník + Eden)
Cílem kurzu je hravou formou vybudovat u dětí kladný vztah k vodě a naučit je základům předplaveckých a plaveckých dovedností.Kapacita: 50 dětí (KAŽDÁ TŘÍDA 10 DĚTÍ, STARŠÍ MAJÍ PŘEDNOST) Termín konání: každé úterý v dopoledních hodinách od 2.2. 2016 do 15.4.2016

PERCEPČNĚ MOTORICKÁ PŘÍPRAVKA – PŘEDŠKOLÁCI (Parník + Eden)
Lektor: Mgr. Ivana Vlková
Přípravka je zaměřena na získání hrubo a jemnomotorických dovedností, na osvojení správných návyků při psaní, podpora špetkového úchopu a plynulosti pohybů jednotlivých znaků (čáry,kruhy,oblouky,vlnky,elipsy….), procvičování prostorové orientace a vizuomotoriky (propojení ruky a oka), na rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, rozlišování, paměti a pozornosti, analýzy, syntézy, pravolevé orientace a předmatematických představ za přístupu metody NTC Learning, kterou jsem absolvovala.
Výstupem přípravky je lednové „vysvědčení“, z něhož se dozvíte současnou úroveň zmíněných dovedností a schopností u vašeho dítěte a návodné možnosti, jak tyto schopnosti zlepšit a posílit.

Kapacita: 24 dětí (12 dětí v Parníku, 12 dětí v Edenu)
Termín konání: upřesníme do konce září (kroužek bude probíhat v odpoledních hodinách)