Historie a dnešek

Budova školy byla postavena v roce 1977 „v akci Z“. Protože její stav byl již značně neuspokojivý, doznala v nedávné době podstatných změn. Vzhledem k výraznému nárůstu obyvatel města Mníšek pod Brdy bylo také nutné zvýšení kapacity školy.
V letech 2009 – 2014 se díky úsilí zřizovatele a vedení školy podařilo navýšit kapacitu MŠ NOVÁ z původních 50 na 119 míst.
Škola je nyní rozdělena do dvou částí, centrální budovy „Parník“ a nedalekého detašovaného pracoviště „Eden“.
V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce a přístavba třídy na střeše centrální budovy s navýšením z 50 na 75 míst. Budova tak získala svoji jedinečnou podobu Parníku.V září 2012 bylo uvedeno do provozu nově vybudované detašované pracoviště „Eden“ pro 25 dětí, které se nachází nedaleko centrální budovy v nové zástavbě Eden. Tím se kapacita školy navýšila na 100 míst. K poslednímu zkapacitnění této budovy došlo během léta 2014 a od září slouží tato budova 44 dětem.

Obě budovy jsou vybaveny novým nábytkem a řadou moderních didaktických pomůcek. Škola má nyní 5 tříd s celkovým počtem 119 dětí.

Od září 2013 jsou všechny třídy věkově smíšené. Výhodou je možnost umístění sourozenců v jedné třídě dle volby rodičů, klidnější adaptace mladších dětí na školu s možnou podporou staršího sourozence, přirozená motivace staršími dětmi, rychlejší rozvoj komunikativních dovedností, učení mladších dětí od starších nápodobou, větší podpora prosociálních dovedností mezi dětmi různého věku a další.

Školní vývařovna je v centrální budově, do detašovaného pracoviště se hotové pokrmy dováží a vydávají se dle stanovených hygienických norem. Každá třída má svůj jídelní koutek.

Okolí školy přímo vybízí k pravidelnému kontaktu s přírodou. Podnikáme procházky k nedalekým rybníkům, do luk a lesů, klademe důraz na přímý kontakt s přírodou.

U příležitosti Dne Země každoročně pořádáme bezpečný úklid okolí. Navštěvujeme poutní místo Skalka s přilehlými lesy. Oblíbené jsou návštěvy farmy domácích zvířat v terapeutické komunitě Magdalena či v Kytíně.

 

Centrální budova „Parník“

skolka_parnik
Centrální budova Parník se nachází v klidné části města na rozhraní vilové a sídlištní zástavby v ulici Nová.
V průběhu let 2009 – 2011 byla zřizovatelem provedena rekonstrukce a přístavba školy financovaná z fondů EU. Budova prošla kompletní rekonstrukcí (rozvody el. energie, topení, sociální zařízení, podlahové krytiny atd.). Na střeše budovy byla přistavěna další třída a zázemí pro 25 dětí. Trojtřídní centrální budova dostala novou podobu „Parníku“ včetně charakteristického komína a velké terasy na přídi.

V přízemí se nachází třídy Želvičky a (mořští) Koníci, které jsou řešeny zrcadlově. Najdete zde také kanceláře ředitelky, hospodářky a školní kuchyni. Vstup do třídy Želviček je z ulice Nová. Nově vybudovaná boční vstupní hala nás zavede do třídy Koníků v přízemí a do prvního patra, kde je třída Delfínů. Děti tu mají mimo jiné k dispozici velkou ložnici a venkovní terasu pro široké využití.

Také školní zahrada prošla v roce 2011 kompletní revitalizací. Byla vybavena moderními herními prvky, jako např. šplhacími věžemi se skluzavkami, houpačkami, prostorným pískovištěm a velkou lezeckou stěnou, kterou si děti velmi oblíbily.

V první části suterénu školy je technické zázemí. V jeho druhé části sídlí pobočka ZUŠ Řevnice, kterou mohou děti a rodiče v odpoledních hodinách pohodlně využívat.

Škola tak s ostatními jmenovanými zařízeními tvoří významné centrum aktivit pro děti a rodiče našeho města.

 

Detašované pracoviště „Eden“

Eden
Detašované pracoviště Eden bylo postaveno v roce 2011 v rámci nové zástavby bytových a řadových domů. Najdete jej v ulici Ke Škole, nedaleko základní školy. Budova je v provozu od září 2012. Její původní kapacita 25 dětí je od září 2014 zvýšena na 44 dětí. Třídy jsou pojmenovány dle centrální budovy Parníku opět v mořském duchu na „Chobotničky“ a „Rybičky“.

Budova je charakteristická pro svůj kruhový půdorys a vnitřní prosklené atrium s živým stromem uprostřed. Díky tomu jsou vnitřní prostory pěkně prosvětleny a opticky propojeny. Celý interiér je moderně vybaven. Nachází se zde vstupní hala, prostorné herny a jídelny, přípravna pokrmů, sociální zázemí, šatny pro děti a zaměstnance, kancelář a sklad hraček.

Přilehlá zahrada je vybavena moderními herními prvky, šplhací věží, houpačkou a pískovištěm. Od jara 2013 mají děti k dispozici prostorný altánek. Využíváme možnosti procházek do nedalekého lesa.