Den v MŠ

Provoz školy v budově Parník: 6.30 – 16.30 hod.
Provoz školy v budově Eden: 6.30 – 16.30 hod.

Děti přichází do tříd nejdéle v 7.55 hod., MŠ se uzamyká v 8.00 hod. Mimořádné pozdní příchody je nutné nahlásit telefonicky nejpozději do 7.30 hod.
Domů se rozchází v poledne od 12.00 do 12.30 hod., odpoledne od 14.30 do 16.20 hod.,
v jiných časech po individuální dohodě.

Žádáme rodiče o dochvilnost, děkujeme.

06.30 – 08.20 – hry a činnosti dle volby dětí
08.20 – 08.30 – ranní cvičení
08.30 – 08.45 – hygiena, svačina
08.45 – 09.35 – řízené činnosti dle ŠVP
09.35 – 11.35 – pobyt venku, volné hry, řízené činnosti dle ŠVP
11.40 – 12.10 – hygiena, oběd, příprava na odpočívání
12.30 – 14.20 – čtení, odpočinek, klidové činnosti, hygiena
14.00 – 14.30 – zdravotní TV chvilka, svačina
14.15 – 16.20 – činnosti dle volby dětí, zájmové činnosti, pobyt venku

Pokud je počasí příznivé, jednou týdně praktikujeme „prodloužený pobyt venku“, kdy odcházíme po ranní svačině s batůžky do přírody a vracíme se na oběd.

 

Rodiče převlékají děti v šatně, věci ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Oblečení je třeba označit tak, aby nemohlo dojít k záměně.
Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy a osobně je předat, neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Odpoledne si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu.

Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

Seznam věcí, které děti do školky potřebují, ale také rady na cestu naleznete ZDE.

Další informace o provozu školy naleznete ve ŠKOLNÍM ŘÁDU.