VYŠLO V MNÍŠECKÉM ZPRAVODAJI:

PLAVBA KOLEM SVĚTA VMŠ NOVÁ OPĚT ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJENA! Čtěte v říjnovém Zpravodaji 2023, str. 19.

MĚSTSKÁ POLICIE NAVŠTÍVILA NAŠI ŠKOLU (Parník), čtěte ve Zpravodaji 5/2023, str. 9

MŠ NOVÁ NA LEKCI ANGLIČTINY VE „VELKÉ ŠKOLE“, čtěte ve Zpravodaji č. 12/2022, str. 15

MŠ NOVÁ TRÁVILA LÉTO NA PARNÍKU – čtěte ve Zpravodaji 9/2020, str. 9

NA ZAHRADĚ ŠKOLKY KOTVÍ KORÁB PINTA – čtěte ve Zpravodaji 7,8/2020, str. 3

NASTŘÍHALI JSME PĚT KILOMETRŮ FILTRŮ – čtěte ve Zpravodaji 6/2020, str. 11