Důležitá upozornění

Zápis do MŠ a Den otevřených dveří

Vážení rodiče, zápis do MŠ Nová se bude konat v pátek 3. května od 13.00 do 17.00 hod. a v sobotu 4. května od 9.00 do 13.00 hod. v budově Parník. V sobotu 4. května  od 9.00 do 13.00 hod. současně proběhne také Den otevřených dveří v obou budovách MŠ Nová. Podrobné informace o zápisu zveřejníme nejméně měsíc předem. Těšíme se na vás!

Poděkování - sponzorské dary

Srdečně děkujeme rodičům a přátelům školy za finanční sponzorské dary pro naši školu v období října až prosince. Z těchto darů jsme pořídili didaktické koberce do tříd Parníku a žaluzie do budovy Eden. Ze zbylých peněz provedeme potřebné doplnění stavebnic ve třídách. Děkujeme také ochotným tatínkům za bezplatnou montáž žaluzií a další drobné práce ve školce. Moc si Vaší spolupráce vážíme!

SBÍRKA "KRABICE OD BOT" 2018

Srdečně děkujeme všem rodičům a přátelům naší školy, kteří letos přispěli potřebným svými dárky v krabicích od bot. Letos se nám sešlo 136 krabic, 88 v budově Parník a 48 v budově Eden. To je paráda!
Tuto akci včetně fotografií můžete sledovat na stránkách Krabice od bot.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO OD 3. 9. 2018

Školné: 490,- Kč/měsíc. Stravné: oběd 24,- Kč, 2 x svačina 8,- Kč., stravné celkem 40,- Kč/den. Odhlášení na daný den je možné nejdéle do 7. 30 hod. Parník: tel.318 592 513, Eden: tel. 601 327 336. Platbu je nutné uskutečnit vždy poslední týden v měsíci na následující měsíc (s výjimkou září – do 10. září), a to i v případě, že je dítě nemocné. Aktuální výši platby naleznete na školních nástěnkách dle vašeho variabilního symbolu. Info: P. hospodářka Ing. Monika Prendká ,tel. 318 592 513, hospodarka.msnova@mnisek.cz.

CO A JAK - POPRVÉ DO ŠKOLKY

Zde naleznete seznam věcí a rady na cestu:)

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 25. 5. 2018

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s nařízením EU 2016/679  o ochraně osobních údajů (GDPR) předkládáme NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 25. 5. 2018.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Podpora škol – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, prevenci logopedických vad a komunikačních schopností u dětí, osobnostně sociální rozvoj našich pedagogů prostřednictvím supervize, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.   Více zde.