10 dobrých rad před nástupem do školky:

„Rádi bychom Vám sdělili několik informací, které by mohly usnadnit vašemu dítěti adaptaci na nové prostředí MŠ.“

1) Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je
 • můžete využít obrázkovou knihu nebo si popovídat s kamarádem, který už do školky chodí
 • vyhněte se negativním popisům např. „Ve školce budeš muset poslouchat, apod.
 • respektujte náš adaptační program a doporučení  třídních učitelek
2) Zvykejte dítě na odloučení
 • při odchodu např. do kina, řekněte dítěti, že odcházíte, kdo se o něj bude v době vaší nepřítomnosti starat a ujistěte jej, že se vrátíte (potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout) chybou je “vyplížit” se tajně z domu – dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje
 • učte své dítě vydržet po určitou dobu bez vaší přítomnosti v jiném prostředí než doma
3) Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle, a to již před nástupem do školy
4) Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky
 • ujistěte dítě, že to určitě zvládne
 • pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah – nikdy proto školkou dítěti nevyhrožujte – např. „Když budeš zlobit, nepůjdeš po obědě “ a podobně.
5) Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní
 • pokud je dítě první dny plačtivé, je to normální, vždyť prochází velkou změnou. Buďte mu oporou, povzbuzením, ne však lítostiví.
 • rozloučení by se nemělo příliš protahovat
 • buďte hlavní autoritou – nenechte se dítětem manipulovat či vydírat
6) Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (např. oblíbeného plyšáka)
7) Plňte své sliby
 • když řeknete, že přijdete po obědě nebo hned po odpolední svačině, měli byste svůj slib dodržet
8) Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti
 • děti dokáží velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů
 • není-li rodič připraven dát dítě do MŠ, má obavy, přenáší to na své dítě  a adaptace je problémová
9) Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny
 • dítě by si mělo ve školce postupně zvykat, chodit do ní rádo (ne za odměnu). Je možné jej po nějaké době odměnit, ale ne podmínečně. Nejvhodnější je slovní pochvala, podpořit sebevědomí. Vhodná je odměna prožitkem např. návštěva oblíbeného místa, formou oblíbené aktivity.
 • samozřejmě, pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě, povzbuďte jej, apod.
10) V případě potřeby se poraďte s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte

 

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ:

 • Znát své jméno, reagovat na oslovení
 • Používat toaletu (pleny nejsou přípustné), utřít se s dopomocí
 • Umět si říci, co chce nebo co potřebuje
 • Spolupracovat při oblékání a svlékání
 • Držet lžíci a umět se najíst
 • Umět pít z hrnečku / skleničky
 • Při jídle sedět u stolu, nepobíhat s jídlem
 • Použít kapesník / vysmrkat se
 • Umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • Mít základy sociálního chování, nebýt agresivní k ostatním dětem
 • Respektovat dospělé, reagovat na pokyny (s ohledem na bezpečnost a ostatní děti)
 • Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku