Opět jsme se stali úspěšnými žadateli, tentokrát v projektu OP JAK

 

Cílem projektu pro školní roky 2023/24 a 2024/25  je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro děti v MŠ prostřednictvím podpůrných personálních pozic, dalšího vzdělávání pracovníků školy a zakoupení moderních didaktických pomůcek.

Na základě žádosti podané ředitelkou školy získala škola finanční dotaci ve výši 632 261 Kč.

OP JAK – POVINNÁ PUBLICITA ZDE

 

Šablony III.

V roce 2021 se naše MŠ stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci výzvy MŠMT – Podpora škol – Šablony III. Na základě žádosti podané ředitelkou školy získala škola finanční dotaci ve výši  378 500 Kč. Finance byly využity na financování školního asistenta, na realizaci projektových dnů v MŠ, na sdílení zkušeností s jinou MŠ a na zakoupení interaktivních pomůcek a hraček do všech tříd. Finance byly dočerpány v roce 2023.

 

Šablony II.

V roce 2019 se naše MŠ stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci výzvy MŠMT – Podpora škol – Šablony II. Na základě žádosti podané ředitelkou školy získala škola finanční dotaci ve výši 586 839,00 Kč. Finance byly využity na financování školního asistenta, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na zakoupení notebooků a další ITC techniky do všech tříd. Finance byly dočerpány v roce 2021.

 

Šablony I.

V roce 2017 se naše MŠ stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci výzvy MŠMT – Podpora škol – Šablony I. Na základě žádosti podané ředitelkou školy získala škola finanční dotaci ve výši 445 736 Kč. Finance byly využity na financování školního asistenta, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na supervizi pedagogického týmu. Finance byly vyčerpány v roce 2019.