Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního roku: PO 4. září 2023
Konec školního roku: PÁ 28. června 2024
Podzimní prázdniny v ZŠ
ČT 26. 10. – PÁ 27. 10. 2023
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!
Vánoční prázdniny v ZŠ
SO 23. 12. 2023 – ÚT 2. 1. 2024

 

Jednodenní pololetní prázdniny v ZŠ: PÁ 2. 2. 2024

Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!

Jarní prázdniny v ZŠ (Praha – západ): PO 19. 2. – NE 25. 2. 2024

PROVOZ POUZE NA BUDOVĚ PARNÍK

Pobyt dítěte potvrďte nejpozději do 14.2.

Velikonoční prázdniny v ZŠ: ČT 28. 3. 2024
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!
Zápis a Dny otevřených dveří: ČT 2.5. a PÁ 3.5. 2024 od 14.00 do 16.30 hod.
Hlavní prázdniny: 29. 6. – 1. 9. 2024

Celozávodní dovolená: 1.7.-31.7. 2024

V ČERVENCI 2024  je MŠ Nová uzavřena, provoz zajišťuje MŠ 9. května. V případě potřeby umístění dítěte v červenci se obraťte co nejdříve na ředitelku MŠ 9. května, tel. 318 592 207.

ZÁPIS K LETNÍMU PROVOZU V NAŠÍ MŠ:

V SRPNU 2024 bude provoz MŠ Nová od 1.8. do 23.8., s omezením na jednu třídu. V případě nutnosti umístění dítěte v MŠ je nutné zaslat písemnou žádost ředitelce školy na e-mail  msnova@mnisek.cz v termínu zápisu k letní docházce od 1.5. do 10. 5. 2024.

V e-mailu je třeba upřesnit termín potřeby umístění dítěte, aby nedocházelo ke zbytečnému blokování míst. V příloze mailu je nutné zaslat  kopii celého evidenčního listu z MŠ včetně potvrzení pediatra, jinak je přihláška neplatná – netýká se dětí z MŠ Nová.

V případě většího množství žádostí, než je letní kapacita školy, budou přednostně přijaty děti obou zaměstnaných rodičů – nutné čestné prohlášení v mailu. Děti budou seřazeny dle věku od nejstaršího do maximální kapacity třídy.

 (vloženo 14.9.2023)