Přehled pravidelných aktivit v průběhu školního roku:

 

– Pravidelná divadelní a hudební představení v MŠ

– Oslavy svátků a narozenin dětí

– Návštěvy knihovny (Mníšek pod Brdy, Dobříš, Praha ), kostela sv. Václava, zámku atd.

– Práce s integrovanými dětmi ve spolupráci s SPC a PPP

– Interaktivní besedy s hasiči, policisty apod.

– Účast na Vítání občánků – vystoupení dětí

– Pěší výlety do okolí – farma Čisovice, Kytín, barokní areál Skalka apod.

– Zájezdy na divadelní představení do Příbrami, Prahy

– Vítání sv. Martina a další třídní projekty se spoluúčastí rodičů

– Mikulášská nadílka

– Předvánoční besídka nebo tvořivá dílna s rodiči, besídka ke Dni matek

– Plavecký a předplavecký výcvik

– Karnevalový rej

– Den otevřených dveří a besedy pro veřejnost

– Oslavy Dne Země s ekoprogramem

– Závěrečné výlety s předškoláky

– Loučení s předškoláky – zahradní slavnost

– Diagnostika a kontrolní vyšetření dětí odborníky SPC a PPP

– Pediatrické a logopedické depistáže

– Návštěva základní školy před zápisem s přímým zapojením dětí do výuky

Dále klikni do sekce „PROJEKTY“