Malá technická univerzita v naší školce

Eden: Hrajeme si na stavitele města 22.9.

1. děti si povídají o městě a budovách ve městě
2. ve dvojici postaví důležité budovy ( škola, radnice, kostel, policie, hasiči, nemocnice – středisko, obchody )
3. postaví město okolo silnice a předkreslí jednotlivé stavby do mapy
4. získají diplom STAVITEL MĚSTA

Eden: Hrajeme si na architekty 20.10.

1. děti se seznámí s jednoduchým technickým výkresem
2. naučí se v něm číst ( poznávají kuchyň, toalety, dveře, okna, ….. )
3. zjistí, co jsou obvodové zdi a příčky
4. dozví se, kdo je architekt a projektant
5. nakonec postaví podle technického výkresu půdorys domu
6. získají diplom MALÝ ARCHITEKT

Akční den MŠ Nová s hasiči a policisty

Ve čtvrtek 23. června proběhla u rybníka Zadňáku celoškolní akce MŠ Nová. Záměrem bylo předvést dětem práci hasičů a policistů v reálných situacích a ukázat, jak se správně zachovat při hrozícím nebezpečí. Vyrazili jsme tedy na výlet k Zadňáku, kde nás ale čekalo nemilé překvapení v podobě “pobudy”, který se choval velmi nepřijatelným způsobem – rozdělával oheň v místě, kde je to zakázáno, rozhazoval odpadky, ničil veřejný majetek a nevybíravě na nás pokřikoval.
Když nepomohly domluvy pedagogů, musela být přivolána Městská policie a hasiči. Policisté předvedli rychlé zajištění podezřelé osoby, hasiči likvidaci nebezpečného ohně a vyčištění prostoru.
I přes to, že děti byly na celou akci připraveny, tajil se jim chvílemi dech napětím, ale nakonec vše skončilo radostnými výkřiky a velkým potleskem. Viděli jsme obdivuhodné herecké i profesionální výkony!
Hasiči i policisté dále připravili pro děti několik stanovišť, kde si mohly poslechnout spoustu zajímavostí, prohlédnout a vyzkoušet hasičskou techniku a výstroj, výjezdový vůz a policejní vůz s vybavením. Třešničkou na dortu bylo zapojení hasící jednotky, kterou si děti mohly vyzkoušet za plného provozu a krásného letního počasí.
Proto je mou povinností složit velkou poklonu řadě dospěláků z řad hasičů a policistů, kteří pro nás celou akci perfektně a nezištně připravili, zrealizovali a věnovali nám celý půlden. Jsou to dámy a pánové: Alena Jeřábková, Jana Jelínková, Miroslav Rousek, Petr Líva, Petr Jeřábek, Martin Jeřábek, a za Městskou policii pánové Jan Janoušek a Jiří Hladík.
Srdečně Vám děkujeme, byl to pro nás všechny ohromný zážitek, na který se nezapomíná!

Za všechny děti a celý tým MŠ Nová Mgr. Petra Poučková, ředitelka školy..

Fotografie z této akce můžete vidět zde!

Kniha je náš kamarád

Vztah k literatuře, čtení a knize samotné vytváříme u dětí pravidelným prohlížením obrázků, čtením pohádek. Ale na další stupínek čtenářské gramotnosti stoupáme také správným zacházením a využíváním knih jako zdroje poznání, informací i historických odkazů.
Navštěvujeme městskou knihovnu v Mníšku pod Brdy a s předškoláky jsme dětem zprostředkovali výlet za poznáním do slavné Strahovské knihovny v Praze, kde se dozvěděly zajímavé informace. Byli jsme pozváni i do mist, která jsou pro veřejnost uzavřena. Viděli jsme jednu z největších knihoven v Evropě. Jsou v ní tisíce knih. Byla nám ukázána i kniha z doby Karla IV.
Děti nejen poznávají, ale spolu s rodiči také vytváříme v pořadí již čtvrtou knihu s názvem “Rok na cestách”, kterou zakončíme naše čtenářské, literární a výtvarné dovednosti.

Foto zde.

Dobroslava Skřičková, třída Rybičky, MŠ Nová

Výchova k bezpečnosti v naší škole

20.dubna 2016 se v naší mateřské škole, v budově Parník, uskutečnila přednáška na téma “BEZPEČNOST – PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ”. Přednášet mÁm přišli pan Rousek a pan Líva – z řad dobrovolných hasičů našeho města. Své poučné vyprávění přímo z praxe doprovodili počítačovou produkcí s interaktivními prvky.
Děti se již velmi těší na druhou, praktickou část na téma “BEZPEČNOST – PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ”, která se uskuteční 23.6. 2016 v dopoledních hodinách na “Zadňáku “. Tentokrát se bude jednat o ukázku důležitých dovedností potřebných k vykonávání práce hasičů.
Moc děkujeme za ochotu a spolupráci uskutečnit akce tak přínosných k zamyšlení nad chováním a jednáním lidí v rizikových ale i běžných situacích našich životů.

Petra K.

„ Cesta kolem světa „ v muzeu Hudby v Praze.

30. 3.2016
Podívali jsme se s předškoláky, jak tráví svůj volný čas děti na jiných kontinentech, naučili jsme se některé hry a na vlastní kůži jsme si je vyzkoušeli. Seznámili jsme se s jazyky na různých kontinentech a tím se vcítili lépe do atmosféry. K dispozici jsme měli hudební nástroje, na které jsme se doprovázeli a dokreslili odlišná prostředí, ve kterých jsme se pohybovali.
Učili jsme se, jak se chovat v kulturním zařízení, ale i při cestě v prostředcích hromadné dopravy.
Dobra a Lada

Masopust a vernisáž dětské tvořivosti

Oslava Masopustu byla plná veselí, barev, tance, zpěvu a dobrot, které si děti nakoupily v cukrárně za “penízky”, které utržily za své výkony a šikovnost. Všichni jsme si to užili a těšíme se napřezrok.
Třída Chobotničky se zúčastnila vernisáže na maškarním bále v Nové Vsi pod Pleší na téma „Masopust/karneval“.
Výběr výtvarných děl dětí na tuto vernisáž byl těžký. Nakonec jsme společně s dětmi vybrali klauna, na kterém jsme se podíleli všichni. Dále výběr padl na ošatku s jitrnicemi, kde jsme procvičovali šikovné ruce (plnění pytlíku -střívko – a úvazy provázku se špejlí). Nechyběla ani „Princeznička na bále“, která poztrácela cukrové korále.
A kresba koláčů s návrhy různých příchutí děti velmi bavila.
Lada

Cesta do Afriky – Rybičky

Naše cesta kole světa začala, když vlaštovka odletěla do teplých krajin. Odcestovali jsme lodí do Afriky, viděli jsme exotická zvířata, ale také jsme koupily panenku Furahu, která pomůže kamarádům v Africe, aby mohli chodit do školy a měli léky. Naší cestu jsme zaznamenali do mapy, kterou jsme společně vytvořili a už víme jakou barvou se kreslí voda, hory, pouště a pralesy.
Kniha o Africe nám připomene naší cestu až budeme chtít vzpomínat.
Těšíme se na další dobrodružství.

Foto zde.

Rybičky

Projekt MŠ Nová – osázení zahrady Eden

V sobotu 7. listopadu proběhla dlouze plánovaná společná akce školy – osázení zahrady detašovaného pracoviště Eden. Podařilo se nám zahradu osázet 14 stromy a 20 keři. Do projektu se zapojilo více než 50 rodičů obou školních budov a přátel školy. Ti si mohli sponzorsky „zakoupit“, zasadit a slavnostně označit „rodným listem“, ostatní přispěli na techniku a materiál. Podařilo se nám získat sponzorské dary v celkové výši 35 000,- Kč. Tato částka pokryla téměř veškeré náklady na realizaci.
Akce začala v 9 hodin, počasí nám přálo. Pan zahradník udělil potřebné instrukce a mohli jsme začít. Byla radost pozorovat, s jakou chutí se tátové, maminky, děti, babičky a dědové pustili do práce. Paní učitelky pro všechny připravily občerstvení v altánku, nechybělo ani opékání buřtíků. Protože se nás sešlo opravdu dost, práce šla od ruky a po 13. hodině bylo hotovo.

Celý projekt byl připravován už od května 2015, v červnu byl schválen Radou města. V říjnu jsme uspořádali schůzku s rodiči a přáteli školy, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Byla zde představena vizualizace projetu, prezentace vybraných dřevin, časový plán a koordinace prací. Prvotní myšlenka vzešla od Miluše Drmlové, maminky jednoho z dětí naší školy. Velký podíl na realizaci mají Ing. Jiřina Romová, která se jako zástupce městského úřadu zabývá ochranou přírody a krajiny. Měla významné slovo při výběru a umístění dřevin. Dále Mgr. Lucie Vorlová, konzultantka v oblasti péče o životní prostředí. Ta se postarala zejména o počítačovou vizualizaci projetu a prezentaci keřů a stromů. (Obě dámy jsou také maminkami dětí naší školy). V neposlední řadě patří do našeho realizačního týmu zahradník a člen místní Komise pro životní prostředí pan Vladimír Smetana, který nám pomáhal se zajištěním techniky, materiálu a dřevin a na všechny práce odborně dohlížel. Všichni tři věnovali projektu mnoho hodin svého volného času, za což jim patří velký dík.

Ráda bych poděkovala všem, kteří jste se na projektu jakkoliv podíleli. Vaše iniciativa mi dělala velkou radost a dodala chuť do další práce.
Za celý kolektiv MŠ Nová přeji čtenářům krásné vánoční svátky a klidný rok 2016.
Mgr. Petra Poučková, ředitelka školy.

Canisterapie – pejskové ve školce

V pátek 18.9. jsme si do školky pozvali na návštěvu tři přítulné pejsky a jejich paničky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o psím světě, naučili jsme se, jak se k pejskům chovat a nechovat, co dělat, když potkáme cizího psa, proč se nás pejskové někdy bojí a proč se my nemusíme bát jich. Už víme, jak dát pejskovi najevo, že si s ním zrovna nechceme hrát nebo jak ho naopak ke hře vybízet. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se psi správně vodí na vodítku, jak a za co jim dávat odměnu a potom jsme se nimi mohli pořádně pomazlit. Sami na sobě jsme si vyzkoušeli, že takové psí pomazlení je příjemné, uklidňující a všem nám zvedlo náladu. Zjistili jsme tak, co je to vlastně ta canisterapie – léčení duše i těla s pomocí chlupatých kamarádů. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z celé akce.

Jak jsme slavili Den Země

Třída Delfínů se v týdnu od 20. do 24. dubna věnovala oslavám mezinárodního dne Země. Povídali jsme si, co všechno nám naše planeta poskytuje k  životu. Děti moc dobře věděly, že potřebujeme vodu, vzduch, lesy, půdu, prostě celou živou i neživou přírodu. A z toho nám vyplynulo, proč musíme Zemi chránit. Diskutovali jsme o tom, jak se sami můžeme chovat ekologicky. Většina dětí má dobrý přehled o třídění odpadu, protože rodiče je k tomu vedou. Ví, proč musíme šetřit vodou, papírem, elektřinou a proč recyklovat většinu předmětů.
Vypracovávali jsme na toto téma pracovní listy. Děti např. vyhledávaly v lese předměty, které do něj nepatří nebo vybarvovaly předměty podle barvy kontejneru, do kterého podle třídění patří. Zahráli jsme si hry, při kterých jsme třídili odpad. Vyrobili jsme si legrační chobotnice z petlahví. Četli jsme si poučné příběhy z knížky Třídilka.
Týden jsme zakončili návštěvou firmy UVR, kde byl pro děti připraven dvouhodinový program. Nejdříve si povídaly o třídění odpadu, pracovaly s omalovánkami, počítačem a magnetickou tabulí. Poté si daly na hlavu ochranné helmy a vyrazily se podívat na drtičku plastu a do laboratoře na jednoduché pokusy. Nakonec shlédly pár krátkých videí o recyklaci a třídění.
Všichni jsme odcházeli spokojení a plní informací.

Fotografie zde

Andy