NAŠE ŠKOLA SE OPĚT STALA ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM V RÁMCI VÝZVY PODPORA ŠKOL – NYNÍ JIŽ ŠABLONY III (VLOŽENO 19.7. 2021)

PUBLICITA PROJEKTU ŠABLONY III

Cílem našeho projektu je zejména personální posílení našeho týmu o školního asistenta a osobnostně sociální rozvoj našich pedagogů.

Celé Česko čte dětem

Škola je od roku 2011 zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Výrazně je tak rozvíjena pozornost dětí, slovní zásoba, porozumění textu, ale i vztah ke knihám,k literatuře, umění. Učitelky předčítají dětem každý den alespoň 20 minut. Na projektu se spolupodílejí také zástupci z řad rodičů, veřejnosti a městské knihovny formou příležitostného předčítání před spaním ve školce.
Více se dozvíte třeba zde.

Zelená škola

Projekt je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu přímo ve škole. Je tak umožněna snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo. Tím podporujeme uvědomělé chování zaměstnanců školy a rodičů, které je základem pro vytvoření ekologického cítění dětí.
Výhodou pro školu je svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu zdarma.
Škola získala označení sběrného místa, informační letáčky pro starší sourozence a rodiče.
Pro děti naší školy jsou k dispozici vzdělávací materiály zaměřené na tématiku recyklace, které využíváme ve výuce.

Zdravá abeceda

Od srpna 2014 se naše škola ve spolupráci se ZŠ Komenského 420 aktivně účastní celostátního projektu Zdravá abeceda. Celý kolektiv pedagogů naší školy byl v průběhu srpna 2014 proškolen týmem odborníků, kteří jsou tvůrci a realizátory tohoto projektu. V celoročním projektu Zdravá abecedy se prostřednictvím tématických celků snažíme podporovat zdravý životní styl dětí i jejich rodičů, kteří jsou do projektu cíleně zapojováni. Zahrnujeme sem všechny oblasti zdravého životního stylu, což jsou pohyb, výživa a vnitřní pohoda dětí i dospělých. Program je postaven na skutečných situacích, které děti prožívají a na předmětech, které je běžně obklopují. Mohou se samy rozhodnout pro vyšší kvalitu svého životního stylu. Získávání zdravých návyků dětí v tomto věku má pozitivní vliv pro jejich další vývoj a může být motivací pro celou rodinu.

Ekoprogram Mrkvička

Škola je již několik let zapojena do celostátní ekologické sítě Mrkvička, organizované Podblanickým ekocentrem Vlašim. Spolupracujeme s Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Votice. Naši pedagogové se v problematice ekologie a ochrany přírody vzdělávají v rámci DVPP. Ve škole pravidelně probíhají třídní projekty s ekologickou tématikou, do výuky jsou zváni odborníci z ekocentra. Rodičům a dětem jsou nabízeny materiály podporující ochranu životního prostředí s konkrétními příklady z praxe.

Prvky programu Začít spolu

Od září 2012 jsou do výuky výrazněji integrovány prvky programu Začít spolu. Ve třídách jsou realizovány tématické projektové týdny s aktivní spoluúčastí rodičů. Pracujeme zde v centrech aktivit dle volby a individuálních potřeb dětí. Učitelky se s dětmi pravidelně scházejí v komunitním kruhu, stanovují si téma a průběh týdne, pracují ve skupinách a společně provádějí závěrečné sebehodnocení. Ředitelka školy je absolventkou Letní školy Začít spolu v létě 2012, předává své poznatky pedagogům a podporuje některé další aktivity v souladu s programem ZS.