Jako projev poděkování za naši péči o děti nám rodiče poskytují nejrůznější sponzorské dary, kterých si velmi vážíme a za které děkujeme.

Jsou to například:
– nákup hraček a vybavení tříd
– poskytnutí různého výtvarného materiálu
– údržba budovy a zahrady
– údržba a renovace interiéru
– peněžité dary

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY:

Mohu ovlivnit účel použití daru?

Ano. Jako doklad o poskytnutí daru uzavřete s MŠ jednoduchou darovací smlouvu, ve které
je možno ujednat i konkrétní účel použití daru, ten je pak pro obdarovaného závazný.

Mohu poskytnout věcný dar?

Ano. Je však předem třeba se dohodnout o konkrétním předmětu daru. MŠ smí používat jen vybavení s příslušnými atesty, schválené pro danou věkovou kategorii dětí, atd. Z tohoto pohledu je praktičtější poskytnout dar finanční nebo pořízení daru dohodnout s personálem MŠ.

Jaké jsou podmínky uzavření sponzorské smlouvy?

Zákon 586/1992 Sb. o dani z příjmu stanoví jiné podmínky pro fyzické osoby a jiné pro osoby právnické (s.r.o., a.s., apod.)
Fyzické osoby: Hodnota daru je minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000 Kč, maximálně 10 % ze základu daně.
Právnické osoby: Hodnota daru je minimálně 2.000 Kč, maximálně 5% ze základu daně.
Odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Uplatní daňový odpočet i zaměstnanec?

Ano. Zaměstnanec předloží vždy v lednu svému zaměstnavateli doklady o poskytnutých darech
v předchozím roce a zaměstnavatel mu v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmu vrátí příslušný přeplatek na dani zpravidla s únorovou nebo březnovou mzdou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.

Kolik ve skutečnosti ušetřím poskytnutím daru na daních?

To záleží na výši poskytnutého daru. Velmi zjednodušeně lze říci, že při daru ve výši
např. 1.000 Kč se o tuto částku sníží základ daně, a poplatník „ušetří“ 15 %, tj. 150 Kč.