Entries by petra

Malá technická univerzita v naší školce

Eden: Hrajeme si na stavitele města 22.9. 1. děti si povídají o městě a budovách ve městě 2. ve dvojici postaví důležité budovy ( škola, radnice, kostel, policie, hasiči, nemocnice – středisko, obchody ) 3. postaví město okolo silnice a předkreslí jednotlivé stavby do mapy 4. získají diplom STAVITEL MĚSTA Eden: Hrajeme si na architekty […]

Akční den MŠ Nová s hasiči a policisty

Ve čtvrtek 23. června proběhla u rybníka Zadňáku celoškolní akce MŠ Nová. Záměrem bylo předvést dětem práci hasičů a policistů v reálných situacích a ukázat, jak se správně zachovat při hrozícím nebezpečí. Vyrazili jsme tedy na výlet k Zadňáku, kde nás ale čekalo nemilé překvapení v podobě “pobudy”, který se choval velmi nepřijatelným způsobem – […]

Kniha je náš kamarád

Vztah k literatuře, čtení a knize samotné vytváříme u dětí pravidelným prohlížením obrázků, čtením pohádek. Ale na další stupínek čtenářské gramotnosti stoupáme také správným zacházením a využíváním knih jako zdroje poznání, informací i historických odkazů. Navštěvujeme městskou knihovnu v Mníšku pod Brdy a s předškoláky jsme dětem zprostředkovali výlet za poznáním do slavné Strahovské knihovny […]

Výchova k bezpečnosti v naší škole

20.dubna 2016 se v naší mateřské škole, v budově Parník, uskutečnila přednáška na téma “BEZPEČNOST – PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ”. Přednášet mÁm přišli pan Rousek a pan Líva – z řad dobrovolných hasičů našeho města. Své poučné vyprávění přímo z praxe doprovodili počítačovou produkcí s interaktivními prvky. Děti se již velmi těší na druhou, praktickou část […]

„ Cesta kolem světa „ v muzeu Hudby v Praze.

30. 3.2016 Podívali jsme se s předškoláky, jak tráví svůj volný čas děti na jiných kontinentech, naučili jsme se některé hry a na vlastní kůži jsme si je vyzkoušeli. Seznámili jsme se s jazyky na různých kontinentech a tím se vcítili lépe do atmosféry. K dispozici jsme měli hudební nástroje, na které jsme se doprovázeli […]

Masopust a vernisáž dětské tvořivosti

Oslava Masopustu byla plná veselí, barev, tance, zpěvu a dobrot, které si děti nakoupily v cukrárně za “penízky”, které utržily za své výkony a šikovnost. Všichni jsme si to užili a těšíme se napřezrok. Třída Chobotničky se zúčastnila vernisáže na maškarním bále v Nové Vsi pod Pleší na téma „Masopust/karneval“. Výběr výtvarných děl dětí na […]

Cesta do Afriky – Rybičky

Naše cesta kole světa začala, když vlaštovka odletěla do teplých krajin. Odcestovali jsme lodí do Afriky, viděli jsme exotická zvířata, ale také jsme koupily panenku Furahu, která pomůže kamarádům v Africe, aby mohli chodit do školy a měli léky. Naší cestu jsme zaznamenali do mapy, kterou jsme společně vytvořili a už víme jakou barvou se […]

Projekt MŠ Nová – osázení zahrady Eden

V sobotu 7. listopadu proběhla dlouze plánovaná společná akce školy – osázení zahrady detašovaného pracoviště Eden. Podařilo se nám zahradu osázet 14 stromy a 20 keři. Do projektu se zapojilo více než 50 rodičů obou školních budov a přátel školy. Ti si mohli sponzorsky „zakoupit“, zasadit a slavnostně označit „rodným listem“, ostatní přispěli na techniku […]

Canisterapie – pejskové ve školce

V pátek 18.9. jsme si do školky pozvali na návštěvu tři přítulné pejsky a jejich paničky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o psím světě, naučili jsme se, jak se k pejskům chovat a nechovat, co dělat, když potkáme cizího psa, proč se nás pejskové někdy bojí a proč se my nemusíme bát jich. Už […]

Jak jsme slavili Den Země

Třída Delfínů se v týdnu od 20. do 24. dubna věnovala oslavám mezinárodního dne Země. Povídali jsme si, co všechno nám naše planeta poskytuje k  životu. Děti moc dobře věděly, že potřebujeme vodu, vzduch, lesy, půdu, prostě celou živou i neživou přírodu. A z toho nám vyplynulo, proč musíme Zemi chránit. Diskutovali jsme o tom, jak se […]