Celoškolní projekt „Škola před školou“

Koncem března se všichni naši předškoláci společně s rodiči a třídními pedagogy zapojili do celoškolního projektu s názvem Škola před školou. Jedná se o pětitýdenní ucelený a systematický soubor pracovních listů k nácviku a zlepšení paměti, pozornosti, sluchového a zrakového vnímání, vyjadřování, psaní a počítání. Tento soubor byl vytvořen renomovanými odborníky z pražských pedagogicko-psychologických poraden. Celému projektu předcházela schůzka, kde se pedagogové a rodiče domluvili na strategii a systému práce. Každý týden si předškoláci vypracovali pět úkolů ve škole a dalších pět doma s rodiči. Šlo o to společně si vyzkoušet školní režim včetně správných návyků před započetím práce i během ní. Rodiče a děti mají být během práce spojenci, těšit se na ni a společně si ji příjemně užít. To samé by mělo samozřejmě platit i ve škole.

Motto celého projektu zní: „Do školy se těšíme, společně vše zvládneme“. Na konci projektu bude již dobře patrné, kde má jaké dítko slabinu a na co se konkrétně zaměřit pro hladký nástup do základní školy. O tom se opět společně či individuálně pobavíme na závěrečné schůzce.

Mgr. Petra Poučková

0 odpovědí

Zanechte komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Žádný problém!

Napsat komentář